ERAF
AECM
EVCA
Prague
Kredītu garantijas

Kredītu garantijas

Kredīta mērķis ir nodrošināt komersantam saņemt kredītresursus komercdarbības veikšanai situācijās, kad komersanta rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekošs kredītresursu piesaistei nepieciešamā apjomā.
Eksporta kredītu garantijas

Eksporta kredītu garantijas

Eksporta garantija ir LGA uzņemtās saistības situācijā, ja ārvalstu pircējs Latvijas eksportētājam neveic atlikto maksājumu par piegādātajām precēm vai pakalpojumiem noteiktajā laikā. LGA šādā gadījumā uzņemas atlīdzināt eksportētājam (vai eksportētāju finansējošajai bankai vai faktoringa kompānijai) zaudējumus.
Mezanīna aizdevums

Mezanīna aizdevums

Mezanīna aizdevums ir ilgtermiņa aizdevums, kas ir ar paaugstinātu kredīta risku, ir subordinēts attiecībā pret bankas sniegto aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā bankas aizdevums.
Riska kapitāls

Riska kapitāls

Riska kapitāls ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā ar nolūku veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību.
Mikroaizdevumi

Mikroaizdevumi

Mikroaizdevums ir vidēja termiņa aizdevums maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai finansētu apgrozāmo līdzekļu un pamatlīdzekļu investīcijas.
Atbalsts apmācību rīkošanai

Atbalsts apmācību rīkošanai

Atbalsta mērķis ir sekmēt iesācējuzņēmumu saskarsmes iespējas ar privātajiem investoriem, kā arī veicināt veiksmīgas privātās investīcijas jaunos iesācējuzņēmumos.

Terminu vārdnīca

Eksporta garantija

Eksporta garantija ir LGA uzņemtas saistības komersantam (vai tā finansējošai komercbankai) kompensēt tā zaudējumus gadījumā, ja komersanta eksportētās preces vai pakalpojuma ārvalstu pircējs nav veicis apmaksu noteiktajā termiņā.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Eksporta garantijas periods

Eksporta garantijas periods ir laika periods, par kurā komersanta veiktajām preču vai pakalpojumu piegādēm LGA uzņemas eksporta kredīta garantijas saistības. Eksporta darījumos ar patstāvīgām piegādēm eksporta garantijas termiņš ir viens gads, ar iespēju to pagarināt termiņā beigās.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Eksporta garantijas summa

Eksporta garantijas summa ir kopējais LGA eksporta kredīta garantijas saistību apjoms, līdz kuram komersantam (vai tā finansējošai komercbankai) tiek izmaksāta kompensācija tā zaudējumu segšanai.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Eksporta kredīta atliktā maksājuma termiņš

Eksporta kredīta atliktā maksājuma termiņš ir laika periods, kura laikā pircējam ir jānorēķinās par saņemto preci vai pakalpojumu.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Kredīta garantija

Kredīta garantija ir LGA uzņemtas saistības komercbankai kompensēt tās zaudējumus gadījumā, ja komersants neatmaksā bankas aizdevumu.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Kredīta garantijas prēmija

Kredīta garantijas prēmija ir prēmijas maksājums, kas tiek maksāts LGA par izsniegto kredīta garantiju reizi gadā par nākošo gadu uz priekšu.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Kredīta garantijas summa

Kredīta garantijas summa ir kopējais LGA kredīta garantijas saistību apjoms, līdz kuram komercbankai tiek izmaksāta kompensācija tās zaudējumu segšanai.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Kredīta garantijas termiņš

Kredīta garantijas termiņš ir laika periods, kurā komersantam neapmaksājot bankas aizdevumu, LGA kompensē komercbankas zaudējumus. Parasti kredīta garantijas termiņš sakrīt ar bankas aizdevuma gala atmaksas termiņu.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Mezanīna aizdevums

Mezanīna aizdevums ir LGA izsniegts ilgtermiņa aizdevums, kas ir subordinēts attiecībā pret bankas sniegto aizdevumu un ir pastiprināts ar zemāku nodrošinājuma kārtu nekā bankas aizdevums.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Riska kapitāls

Riska kapitāls ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā ar nolūku veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību. Riska kapitāla investīcijas var piesaistīt jebkurā uzņēmuma attīstības stadijā. Ja Jums ir unikāla biznesa ideja, bet nav pietiekamu finanšu resursu, lai to realizētu, un nav arī ķīlas aizdevuma saņemšanai, varat apsvērt domu par riska kapitāla piesaisti. Ja Jums pieder stabils uzņēmums, bet pašu kapitāla attiecība pret saistībām liedz Jums palielināt saistības, arī šajā gadījumā riska kapitāla investīcijas var būt labs risinājums. Plašāks skaidrojums par riska kapitālu sniegts šeit http://www.lvca.lv/lv/what-is-risk-capital

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Struktūrfondi

Struktūrfondi ir Eiropas Savienības izveidoti finanšu instrumenti, kas atbalsta dažādus pasākumus, tai skaitā arī LGA piedāvātos atbalsta finanšu pakalpojumus, dažādu reģionu attīstības līmeņu atšķirību mazināšanai, nodrošinot ilgtermiņa finansējumu.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


Subsīdijas ekvivalents

Subsīdijas ekvivalents ir naudas izteiksmē aprēķināts komersanta ieguvums no LGA sniegtā atbalsta. Kredīta garantijas gadījumā tā ir starpība starp LGA garantijas prēmijas likmi un likmi, kas tiktu piemērota pēc komerciāliem tirgus principiem. Līdzīgi mezanīna aizdevuma gadījumā tā ir starpība starp LGA mezanīna aizdevuma procentu likmi un likmi, par kādu šo aizdevumu varētu saņemt privātajā tirgū.

Lasīt vairāk Lasīt vairāk

 


LGA attīstības finanšu instrumenti uzņēmumiem
LGA attīstības finanšu instrumenti uzņēmumiem
Kā saņemt papildus nodrošinājumu uzņēmuma kredītam? Kur meklēt investīcijas uzņēmuma paplašināšanai? Kā eksportēt droši? Noskaties un uzzini.
Kas ir mezanīna aizdevums?
Kas ir mezanīna aizdevums?
Mezanīna aizdevums ir LGA līdzfinansējums kopā ar bankas aizdevumu investīciju projektu realizēšanai.
Daudzdzīvokļu māju siltināšanas garantijas
Daudzdzīvokļu māju siltināšanas garantijas
LGA kredīta garantijas iespējams izmantot daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektos.
Seminārs: Latvijas Garantiju aģentūras eksporta garantijas
Seminārs: Latvijas Garantiju aģentūras eksporta garantijas
Kā apdrošināt eksporta darījumu? Kas ir eksporta garantija?

Lenek

Pirmo reizi par LGA pakalpojumiem mēs uzzinājām internetā, meklējot iespējas, kā un ko mēs varam darīt sava uzņēmuma labā. Uzdūrāmies informācijai par LGA, sazinājāmies ar viņiem, noslēdzām līgumu un tagad sadarbojamies.
Lenek 1
Lenek 2
Lenek 3

Knauf

Pirmais impulss domai izmantot LGA pakalpojumus bija masu mediji, laikraksts Dienas bizness, informācija no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, kā arī Latvijas Investīciju attīstības aģentūras. Mēs drīz vien sazinājāmies ar LGA un viņi bija ļoti pretimnākoši un sniedza visu nepieciešamo informāciju. Tā mēs uzsākām sekmīgu sadarbību.
Knauf 1
Knauf 2
Knauf 3

SAF Tehnika

Uzņēmējiem es ieteiktu – ja ir vēlme iet jaunos eksporta tirgos, bet riski liekas par augstiem, tad eksporta garantija ir viens no rīkiem, kuru ir vērts izvērtēt, kad meklējat risinājumus riska samazināšanai. Turklāt birokrātiskā procedūra nav ne laikietilpīga, ne sarežģīta.
SAF Tehnika 1
SAF Tehnika 2
SAF Tehnika 3